Izvajanje izhodnih klicnih akcij

Vaš partner za uresničevanje vaših ciljev in doseganje prodajnih rezultatov.

Nudimo vam najem kontaktnega centra za izvajanje izhodnih klicnih akcij, pri čemer vam zagotavljamo odlične nakupne izkušnje vaših kupcev/strank.

Nudimo vam najem različnih aktivnosti kontaktnega centra:

  • pospeševanje prodaje,
  • direktna prodaja – telemarketing storitve,
  • podpora prodajnim in poprodajnim aktivnostim,
  • dogovarjanje sestankov,
  • opominjanje – izterjave dolgov,
  • ažuriranje baz podatkov,
  • raziskave trga in javnega mnenja.

PRIMER DOBRE PRAKSE – TELEMARKETING KAMPANJA

DVIG PRODAJNE USPEŠNOSTI TELEFONSKE PRODAJE ZA 19 %

Za naročnika smo z direktno telefonsko prodajo izvedli kampanjo, katere cilj je bil povečanje prodaje produkta. Po prvem mesecu izvajanja kampanje smo želeli dvigniti tako število naročil kot tudi rezultate na posameznega agenta.

V delovni proces smo vključili motivacijsko igro in konstantne treninge prodajnih veščin telefonskih svetovalcev (ugotavljanje potreb, predstavitev koristi za stranko, reševanje ugovor in zaključevanje prodaje) ter v enem mesecu izboljšali ter presegli prodajne rezultate.

V številkah:

Prvi mesec:

Cilj: 570 naročil

Dosežen rezultat v %: 91%

 

Drugi mesec:

Cilj se je povečal na: 1.300 naročil

Dosežen rezultat v %: 110%