Kako v klicnem centru presegati prodajne cilje?

V delovni proces smo vključili motivacijsko igro, ki smo jo poimenovali »Dražba« in v enem mesecu izboljšali ter presegli prodajne rezultate.

Za naročnika smo z direktno telefonsko prodajo izvedli kampanjo, katere cilj je bil povečanje prodaje produkta. Po prvem mesecu izvajanja kampanje smo želeli dvigniti tako število naročil kot tudi rezultate na posameznega agenta.

Kako?

V delovni proces smo vključili motivacijsko igro poimenovano »Dražba«. Agent je za vsako peto prodajo paketa prejel papirnatih 5 €. Na koncu meseca so agentje zbrali določeno vsoto denarja, s katero so se udeležili dražbe. Na dražbi so se potegovali za tablični računalnik, odejo in košarico izdelkov v vrednosti 20 €. Za vsak izdelek je bil določen robni pogoj, pri doseganju katerega je agent lahko dražil določen izdelek.

Kaj smo dosegli?

Uvedba motivacijske igre je pozitivno vpliva na dvig rezultatov, spodbudila je tekmovalni duh v agentih in delo direktne telefonske prodaje prikazala zanimivo in dinamično. S pomočjo uvedbe motivacijske igre smo rezultate na agenta iz meseca v mesec izboljšali v povprečju za kar 16%.

V številkah:

Prvi mesec:

Cilj: 570 naročil

Dosežen rezultat v %: 91%

Drugi mesec:

Cilj se je povečal na: 1.300 naročil

Dosežen rezultat v %: 110%